Kinh nghiệm TỰ HỌC TOEIC 0 - 900+ (Giai đoạn 2) – TOEIC Hà Nội

Kinh nghiệm TỰ HỌC TOEIC 0 - 900+ (Giai đoạn 2)

Đăng bởi Hoàng Hanu Ngày đăng: 24/05/2018

GIAI ĐOẠN 2: LUYỆN ĐỀ - Gồm 2 bộ đề TOEIC ECONOMY & ETS  

► Bộ sách đề thi ECONOMY – Bộ đề luyện TOEIC hay nhất


• Economy Vol 1 RC + LC: https://goo.gl/VnpFxI (ebook + audio)


• Economy Vol 2 RC + LC: https://goo.gl/G1Bej6 (ebook + audio)


• Economy Vol 3 RC + LC: https://goo.gl/0nmOVx (ebook + audio)


• Economy Vol 4 RC + LC: https://goo.gl/O5KP5U (ebook + audio)


• Economy Vol 5 RC + LC: https://goo.gl/hbBDFl (ebook + audio)► Bộ sách ETS – Bộ đề thi TOEIC gần giống với đề thi TOEIC thật tại IIG, giọng phần nghe giống đến 90% đề thi thật


○ Bộ ETS 1000 (10 TEST) gồm 2 quyển RC & LC: https://goo.gl/JNf4ew (ebook + audio)


○ ETS 2016: https://goo.gl/6kw7Ad (ebook + audio)


○ ETS 1000 (1 quyển 5 TEST): https://goo.gl/IGkhE6 (ebook + audio)


○ ETS 1200: https://goo.gl/raFiJI (ebook + audio)

Đăng ký học