Kinh nghiệm TỰ HỌC TOEIC (Giai đoạn 3) – TOEIC Hà Nội

Kinh nghiệm TỰ HỌC TOEIC (Giai đoạn 3)

Đăng bởi Hoàng Hanu Ngày đăng: 24/05/2018

GIAI ĐOẠN 3: VỀ ĐÍCH - Đây là giai đoạn bạn luyện tập những bộ đề KHÓ NHẤT để có thể đạt được mục tiêu 900+

• Target TOEIC: https://goo.gl/VA4UYV (ebook + audio)


• Developing TOEIC: https://goo.gl/rgRris (ebook + audio)• New Eye & New Ear of the TOEIC https://goo.gl/kZUtZD (ebook + audio)


• JIM’s TOEIC: https://goo.gl/5tP9dq (ebook + audio)


• Hacker TOEIC RC: https://goo.gl/GnqK6O (pdf)


• Hacker TOEIC LC: https://goo.gl/em6dNE (audio)

Đăng ký học