Nội quy đối với học viên – TOEIC Hà Nội


Những quy định chung về lớp học:
• Học viên có trách nhiệm đến học đúng giờ và đầy đủ.
• Các buổi học đều được giáo viên hoặc quản lý lớp học điểm danh, học viên nghỉ học phải xin phép trước.
• Sĩ số lớp trung bình từ 12-18 học viên. Trong quá trình học nếu lớp thường xuyên duy trì sĩ số dưới 5 học viên, trung tâm có thể đề nghị ghép cùng với lớp khác để đảm bảo chất lượng.
• Trung tâm và giáo viên có quyền đình chỉ việc học hoặc không cho phép học viên tiếp tục tham gia khoá học với các lý do sau: ý thức kém, gây rối trong lớp, không tôn trọng giáo viên và học viên khác, lười học, sức khoẻ yếu, mắc bệnh truyền nhiễm …
• Học viên nghỉ học có phép sẽ được học bù tại các lớp khác có trình độ tương tự.
• Học viên sẽ được nghỉ lễ, tết theo lịch trung tâm quy định, những ngày nghỉ này học viên được học bù.
• Trong trường hợp bất khả kháng do thiên tai, lũ lụt, mất điện … trung tâm sẽ đề nghị các lớp nghỉ học vì lý do an toàn của giáo viên, học viên và để đảm bảo chất lượng học tập.
• Học viên nghỉ quá 5 buổi liên tiếp sẽ bị gạch tên khỏi danh sách lớp.


Điều kiện hoàn/ bảo lưu học phí:
• Học phí sẽ không được hoàn lại do những vấn đề cá nhân của học viên như công tác, trùng lịch học môn khác, cưới hỏi,...
• Việc xin bảo lưu học phí chỉ được xem xét trong ngày khai giảng của khoá học. Quản lý lớp học của trung tâm giữ quyền quyết định đối với từng trường hợp. Hạn bảo lưu có giá trị 6 tháng kể từ ngày khai giảng khoá học.
• Học viên muốn bảo lưu khoá học phải đến trung tâm làm thủ tục bảo lưu và nộp phí bảo lưu khoá học, phí này được tính bằng 5 % giá trị khoá học bảo lưu.

Điều kiện cam kết đầu ra:
• Đối với các lớp luyện thi chứng chỉ quốc tế, học viên được cam kết điểm đầu ra với các điều kiện: tham dự 90% thời gian của khoá học, làm 100% bài tập về nhà, có thái độ học tập tích cực theo đánh giá của giáo viên.


Đăng ký học