Tuyển chọn và giới thiệu đề thi tiếng Anh – TOEIC Hà Nội

LUYỆN GIẢI ĐỀ TRƯỚC KỲ THI ĐẠI HỌC

Tuyển chọn và giới thiệu đề thi tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và thi Đại học - Cao đẳng, biên soạn theo nội dung và cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LINK DOWNLOAD

Tuyển chọn và giới thiệu đề thi tiếng Anh

Tài liệu liên quan

Cấu trúc câu tiếng Anh

Cấu trúc câu tiếng Anh

Đây là sách tiếng Anh dành cho học sinh THCS, THPT và ôn thi Đại học cũng như sinh viên các trường và người học thêm tiếng Anh các cấp...
Tổng hợp ngữ pháp 12 năm

Tổng hợp ngữ pháp 12 năm

Đây là cuốn sách tổng hợp ngữ pháp trong 12 năm học thầy danh tặng cho các em học sinh ôn thi đại học và các bạn muốn ôn luyện...
Đăng ký học